1. تکمیل و افتتاح انتقال آب ارس به یکانات
 2. تخصیص 121 میلیارد تومان اعتبار جهت تکمیل پروژه های آبی شهرستان جلفا
 3. افتتاح فاز 2 آب شرب ایری سفلی
 4. پیگیری آب شرب شهر سیه رود
 5. پیگیری آبرسانی به گلفرج
 6. پیگیری حفر چاه آب شرب کشکسرای
 7. تکمیل و افتتاح خط انتقال فاضلاب شهرک میلاد مرند
 8. پیگیری ایجاد شرکت آب و فاضلاب مرند
 9. برق رسانی به روستای گوشه درق
 10. تامین اعتبار اصلاح و توسعه شبکه های برق 20 روستای مرند از اعتبارات بهارستان
 11. برق رسانی به روستای پلنگور
 12. پیگیری برق صنعتی شهرستان مرند
 13. برق رسانی به روستای قوچعلی
 14.  گازرسانی به روستای روم قویوسی
 15. گازرسانی به روستای مجید آباد
 16. گازرسانی به روستای اویندین
 17. گازرسانی به روستای گوشه درق
 18. پیگیری و تصویب گاز صنعتی مرند

 

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.