پاشایی بهرام، رئیس دوره ای هیات پارلمانی مجلس در مجمع مجالس آسیایی شد

پاشایی بهرام، رئیس دوره ای هیات پارلمانی مجلس در مجمع مجالس آسیایی شد انتخابات تعیین رئیس گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس آسیایی (APA) روز یکشنبه، 26 مردادماه 1399 برگزار شد. این انتخابات با حضور نمایندگان منتخب این اتحادیه، محمدمهدی زاهدی (نماینده کرمان و راور)، جلیل رحیمی جهان آبادی ( نماینده تربت جام […]

اشتراک گذاری
۲۸ مرداد ۱۳۹۹
کد مطلب : 568

پاشایی بهرام، رئیس دوره ای هیات پارلمانی مجلس در مجمع مجالس آسیایی شد

انتخابات تعیین رئیس گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس آسیایی (APA) روز یکشنبه، 26 مردادماه 1399 برگزار شد.

این انتخابات با حضور نمایندگان منتخب این اتحادیه، محمدمهدی زاهدی (نماینده کرمان و راور)، جلیل رحیمی جهان آبادی ( نماینده تربت جام تایباد و باخرز)، غلامرضا نوری قزلجه (نماینده بستان آباد)، علی علیزاده (نماینده مراغه و عجب شیر) و معصومه پاشایی بهرام (نماینده مرند و جلفا)، برگزار گردید که باتوجه به نتیجه آرا، معصومه پاشایی بهرام به عنوان رئیس دوره ای گروه پارلمانی مجلس شورای اسلامی در مجمع مجالس آسیایی (APA ) تعیین شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.